D-skolans 1A visar bilder

På D-skolan har klass 1A fått höra Sagan om den lilla hinden av Elsa Beskow och ritat egna fantastiska bilder till sagan.Läs och se mer.

Fler artiklar

Fler artiklar kommer strax!