Att leva i bubblan: Autism

Att vara autistisk innebär en livslång svårighet att kommunicera med andra människor och att tolka sin omgivning. Det är ett tillstånd som fascinerar och skildras både i skön- och facklitteratur, ur den autistiskes perspektiv och ur kämpande föräldrars. Man beskriver svårigheter men också en fantastisk möjlighet att se livet från en annan sida. Läs mer.