student-header

student-artikel

Biblioteket för dig som studerar

  • Biblioteket erbjuder dig en god studiemiljö.
  • Här finns studieplatser.
  • Vi hjälper dig med informationssökning.
  • Här kan du låna kurs- och referenslitteratur.
  • Här kan du kopiera.
  • Här kan du göra fjärrlån för 20 kr/fjärrlån.
  • Du har tillgång att söka i Global Grant.
  • Här kan du boka och använda datorer med internet, ordbehandling samt skrivare.
  • Allt användande av internet och ordbehandling är gratis. Du betalar bara för de utskrifter du gör. Det enda du behöver är lånekort och studielegitimation.
  • På biblioteket finns dessutom ett trevligt café när du behöver ta en paus.

 

Sök

Ett fel har inträffat. Kontakta biblioteket för information.

Ett fel har inträffat. Prova igen lite senare.

Logga in